פרס בראהאם לעבודת מחקר מצטיינת בנושא השואה – עבודות מאסטר

כמדי שנה, מעניק מכון שטרוכליץ לחקר השואה באוניברסיטת חיפה את הפרס ע"ש ראנדולף בראהאם. הפרס יינתן על עבודת מאסטר העוסקת במלחמת העולם השנייה ובשואת יהודי אירופה שנכתבה בשנות הלימודים תש"ע-תשע"א. הפרס מיועד לתלמידי מחקר לתואר שני מהדיסיפלינות השונות באוניברסיטאות ובמכללות בארץ.

הפרס מיועד לתלמידי מחקר לתואר שני מהדיסציפלינות השונות באוניברסיטאות ובמכללות בארץ. תחומי העניין כוללים את האירועים ההיסטוריים של השואה ומלחמת העולם השניה, היבטים פסיכולוגיים של השואה, ניצולי השואה, דור שני ושלישי, ספרות השואה, היבטים תקשורתיים של השואה ועוד.

העבודות בשני עותקים וכן קורות חיים, תשלחנה למכון ללימוד וחקר השואר ע"ש שטרוכליץ, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905, לא יאוחר מה- 1 במרץ 2013.

 

בשאלות יש לפנות לטלפון: 04-8240613 או לכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itYou are here: