פרס על שם ישי שטאייר ז"ל לעבודה מצטיינת בנושא השואה – לשנת תשע"ב

כמדי שנה, המכון ללימוד וחקר השואה ע"ש שטרוכליץ באוניברסיטת חיפה מכריז על תחרות פרס שטאייר ע"ש ישי שטאייר ז"ל, מנהל הארכיון של המכון. יוענקו שלושה פרסים כספיים לחיבורים מצטיינים שייכתבו בנושאים הקשורים לשואה ולמלחמת העולם השנייה.

רשאים להגיש את עבודתם תלמידי בית ספר תיכוניים, הלומדים בכיתות י"א וי"ב, אשר כתבו עבודות בשנים תש"ע - תשע"א במסגרת מטלות בית ספר או שהוגשו במקום או בנוסף לבחינות הבגרות.

על העבודות להשלח בשני עותקים באמצעות המוסד בו לומד התלמיד עד ה – 1 בפברואר 2012 למכון ללימוד ולחקר השואר ע"ש שטרוכליץ, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905.

נא לציין את פרטיו המלאים של התלמיד על גבי העבודה (כתובת פרטית, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני) וכן את כתובת בית הספר ושם המנחה.

בשאלות יש לפנות לטלפון: 04-8240613 או לכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
You are here: